Vidste du at Mit Velvære er RAB godkendt alternativ behandler hos branceforeningen for fysiurgisk massage ?

Hvad betyder dette for dig?
Formålet med registreringsordningen er at give brugere af alternativ behandling en bedre mulighed for at kunne identificere alternative behandlere, der opfylder en række faglige og uddannelsesmæssige krav, idet de registrerede alternative behandlere får en eneret til at benytte titlen registreret alternativ behandler (RAB). Kravene er fastsat af den forening, som den alternative behandler er registreret i, idet der i lovgivningen bl.a. er stillet minimumskrav vedrørende den uddannelsesmæssige baggrund og foreningens regelsæt for god klinisk praksis.
Med en RAB godkendelse viser, at klinikken lever op til en række krav til blandt andet uddannelse, etik og god klinisk praksis.

I klinikken kan du bruge din sundhedsordning eller sundhedsforsikring til behandlinger, hvis din aftale dækker massagebehandling.

Det er din aftale med forsikringsselskabet, der afgør om du er dækket, hvor mange behandlinger du får dækket og om det er med helt eller delvist tilskud. Det er vigtigt at du kontakter dit forsikringsselskab eller pensionsselskab for at få godkendt behandlingen og evt. få nærmere information om dækning, tilskud og afregning mm.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte mig på 91 52 53 64